Tag Archives: tủy xương

Dự kiến ngày cấy ghép vào tháng 12

Hôm nay, Joon vừa làm một xét nghiệm mới về tuỷ sống tại bệnh viện Genève. Đây là một trong những xét nghiệm quan trọng để đánh giá hiệu quả điều trị. Những kết quả cuối cùng này rất quan trọng vì chu trình hoá trị đã bước vào giai đoạn cuối. Chúng mang tính quyết định cho những bước tiếp theo trong quá trình hồi phục của Joon.

Cuộc kiểm tra cuối cùng này có hơi chậm hơn một chút so với dự kiến, vì vậy việc cấy ghép tuỷ sẽ được dời sang tháng 12. Tuy nhiên, theo những thông tin chúng tôi nhận được từ bệnh viện thì việc tìm ra người cho tặng tế bào gốc tương thích đã có một số triển vọng.

Đội ngũ bác sĩ vẫn đang tìm kiếm một người cho có tế bào gốc tương ứng với các mô tế bào của Joon, đặc biệt là với các mô kháng nguyên bạch cầu (HLA). Sự đồng nhất HLA cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của việc cấy ghép tế bào gốc vì những lý do sau đây:

  • Thúc đẩy quá trình cấy ghép. Quá trình này được thực hiện khi tế bào của người cho tặng bắt đầu phát triển và sản sinh ra những tế bào máu mới.
  • Giảm thiểu rủi ro với những biến chứng phát sinh sau khi cấy ghép ví dụ như phản ứng của người nhận chống lại sự cấy ghép (GVHD). GVHD xảy ra khi những tế bào miễn dịch từ tuỷ hoặc từ dây rốn của người cho tấn công cơ thể của người nhận.

Hiện nay, có một số khả năng tìm được người cho tế bào gốc trong hệ thống đăng ký quốc tế. Chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn ngay sau khi nhận được những thông tin cụ thể.

Cùng thời gian này, Joon vẫn ở nhà cùng bố mẹ của em. Joon đã có thể đến trường mỗi tuần một lần nhưng với điều kiện phải hết sức thận trọng.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ chúng tôi để tìm được người cho tặng tế bào gốc cho Joon. Rất mong các bạn tiếp tục quảng bá cho sự quan trọng của việc cho tặng tế bào gốc! Thêm người đăng ký có thể sẽ làm nên một sự khác biệt cho cuộc sống của Joon và của tất cả những bệnh nhân máu trắng, những người đang từng ngày mong đợi tìm ra được một người cho tặng có tế bào gốc tương thích.

Few weeks to go before transplant

Joon spent a week at the University Hospital in Geneva, as it was mentioned in our last update, and she was released yesterday. The rest of the treatment will then be done in ambulatory care. She will have another intrathecal injection next week. This is to prevent leukemia cells from spreading into the central nervous system.  In mid-September she will then have a lumbar puncture to collect samples for examination.

These last results will be extremely important as they shall confirm the effectiveness of the treatment so far, and also determine the next steps for Joon’s recovery.

The next phase will then be to prepare Joon for the stem cell transplant which shall take place few weeks after the last examination if a donor is found on time.  Although leukemia cells have been destroyed by the treatment, the transplant is necessary to ensure that her cells remain healthy on the long term. Because there cannot be a long gap between the treatment and the transplant, there are just few weeks left to identify a matching donor !

Joon and her parents moved this week to a new apartment on the French side near Geneva (Thoiry). it is currently very empty but is gradually being furnished. They will stay there during her treatment and recovery period. She will then remain close to her former school and university friends who will be able to visit her easily.

She also continues to prepare the exam for some topics she could not pass in June as part of her university studies in sciences and physics she started last year.

Plus que quelques semaines avant la greffe

Joon est sortie de l’hôpital universitaire de Genève après une semaine de traitement comme indiqué dans le précédent point de situation. Le reste du traitement sera ensuite réalisé en ambulatoire. Il est prévu une injection intrathécale la semaine prochaine qui a pour but d’éviter des atteintes possible sur son système nerveux central. Ensuite, à la mi-septembre, elle aura une nouvelle ponction lombaire pour analyser les progrès du traitement.

Ces résultats seront importants, car Joon arrive maintenant en fin de son traitement qui a démarré en mai. Ils devront confirmer que son niveau de cellules malignes a totalement disparu, et détermineront les prochaines étapes pour sa guérison.

La prochaine phase sera donc la préparation de Joon pour la greffe, qui devra avoir lieu peu après le dernier examen si un donneur est trouve à temps. Même si les cellules malignes sont totalement détruites par le traitement, une greffe demeure néanmoins nécessaire pour s’assurer que ses cellules vont rester saines sur le long terme. Il est préférable que la greffe intervienne rapidement après la fin du traitement, cela veut donc dire qu’il ne reste que quelques semaines pour identifier un donneur compatible.

Joon et ses parents ont emménagé cette semaine dans un nouvel appartement à Thoiry, près de Genève, coté France. C’est encore un peu le camping mais l’installation se fait petit à petit. Ils resteront près de Genève durant la période de traitement et de récupération. Cela lui permettra de rester proche de ses amis de fac et de continuer ses études, même si cela sera certainement à un rythme plus lent.

Elle se prépare aux sessions d’examen de Septembre pour certains sujets qu’elle ne pouvait pas passer en Juin, dans le cadre de ses études avec l’Université des Sciences de Genève qu’elle avait démarrées l’année dernière.

Một vài tuần trước ngày cấy ghép

Như đã thông tin tới các bạn trong bản tin trước, Joon đã ra viện sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đại học của Genève. Phần còn lại của phác đồ điều trị sẽ được thực hiện ngoại trú. Song song với quá trình điều trị, Joon vẫn tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi cho những môn học thuộc ngành khoa học và vật lý mà em đã không thể thi vào tháng 6 vừa qua.

Tuần tới, bệnh viện sẽ tiêm vào màng não của Joon để ngăn ngừa sự ảnh hưởng của tế bào ung thư máu lên hệ thần kinh trung ương của em và đến giữa tháng 9, bệnh viện sẽ xét nghiệm tuỷ cột sống của em để phân tích sự tiến triển trong phác đồ điều trị.

Những kết quả này rất quan trọng vì Joon hiện đang ở trong giai đoạn cuối của phác đồ điều trị được tiến hành từ tháng 5 vừa qua. Việc kiểm tra này sẽ cho biết kết quả mức độ tiêu diệt tế bào ác tính cũng như để xác định phác đồ hồi phục của Joon.

Tiếp theo sẽ là giai đoạn chuẩn bị cho việc cấy ghép. Việc cấy ghép sẽ được tiến hành sau đợt kiểm tra cuối cùng nếu tìm được người cho tế bào gốc tương thích cho Joon. Ngay cả khi những tế bào ác tính được triệt tiêu hoàn toàn thông qua điều trị, việc cấy ghép tế bào gốc vẫn rất cần thiết để đảm bảo cho Joon sẽ có các tế bào mạnh khoẻ trong thời gian dài. Vì việc cấy ghép cần được thực hiện càng sớm càng tốt, việc tìm được một người cho tế bào gốc tương thích với Joon chỉ còn tính theo tuần!

Tuần này, Joon và cha mẹ của em đã chuyển đến một căn hộ mới ở Thoiry, một vùng của Pháp gần Genève. Cho dù căn hộ vẫn còn đang rất trống trải nhưng họ sẽ chuyển dần dần đồ đạc đến để cùng nhau sống ở đó trong thời gian điều trị cũng như hồi phục của Joon. Hơn nữa, Joon sẽ được ở gần trường cũ của em và các bạn học đại học cũng có thể đến thăm em dễ dàng hơn.

Joon is taking few days off…

Joon had her last chemotherapy for this cycle at the hospital last week (in addition to oral chemo tablets that she takes daily). She also had a bone marrow examination today to verify if the percentage of malignant cells is going further down as planned. She will have the results in a week or so.

She will start the second cycle of her treatment next Tuesday. This time, she will have to stay at the hospital for about 10 days. The rest of the treatment will then be done in ambulatory care as before. As the end of this cycle, towards end september, a decision will be made by the medical team regarding the transplant. So far, no matching donor has been found, therefore the search does continue.
For now, the family will take few days off and return to their house near Poitiers (L’Isle Jourdain). Departure by car early tomorrow. Several friends and Joon’s brother have been helping to finish part of the renovations in the house, so that it could be ready for her arrival. Joon has not been to the house since April and looks very much forward to it.

She also received good news from her university, as she will be able to attend exam sessions in September for some topics she could not pass in June. So she is spending her free time studying and get ready for it…!!

Joon prend quelques jours de vacances…

Joon a eu sa dernière chimiothérapie pour ce cycle à l’hôpital la semaine dernière (en plus de comprimés de chimio orale qu’elle prend tous les jours). Elle a également eu un examen de la moelle osseuse aujourd’hui pour vérifier si le pourcentage de cellules malignes descend encore davantage, comme cela etait prévu. Elle aura les résultats dans une semaine.

Elle va commencer le deuxième cycle de son traitement mardi prochain. Cette fois, elle devra rester à l’hôpital pendant environ 10 jours. Le reste du traitement sera ensuite réalisé en ambulatoire comme auparavant. En fin de ce cycle (vers la fin septembre), une décision sera prise par l’équipe médicale concernant la transplantation. Jusqu’à présent, aucun donneur compatible n’a été trouvé, donc la recherche se poursuit.
Pour l’instant, la famille va prendre quelques jours de congés et va retourner dans leur maison près de Poitiers (L’Isle Jourdain). Départ en voiture demain matin tôt. Plusieurs amis et le frère de Joon ont aidé à terminer les rénovations dans la maison, de sorte qu’il pourrait être prêt pour son arrivée. Joon n’est pas retournée dans la maison familiale depuis avril et attend ce moment  avec impatience.

Elle a également reçu de bonnes nouvelles de son université. Elle sera en mesure d’assister aux sessions d’examen en Septembre pour certains sujets qu’elle ne pouvait pas passer en Juin. Elle consacre donc son temps libre à étudier et à se préparer pour cet exam…!

Những ngày nghỉ hè của Joon…

Tuần vừa qua, Joon đã kết thúc đợt hoá trị đầu tiên tại bệnh viện nhưng em vẫn phải tiếp tục uống thuốc hàng ngày. Hôm nay, Joon vừa kiểm tra tuỷ sống để xác định tỷ lệ tế bào ung thư có giảm xuống nhiều hay không. Kết quả của đợt kiểm tra này sẽ được bệnh viện thông báo trong tuần tới.

Đợt hoá trị lần hai của Joon sẽ bắt đầu vào thứ ba tuần sau. Em sẽ phải ở lại bệnh viện trong vòng 10 ngày, tiếp theo đó sẽ lại là một đợt điều trị ngoại trú. Đến cuối tháng 9 khi đợt hoá trị này kết thúc, ê-kíp điều trị sẽ ra quyết định về việc cấy ghép tế bào gốc. Hiện nay, việc tìm kiếm người cho tế bào gốc vẫn tiếp tục được tiến hành vì không một ai trong số những người đăng ký cho tặng có mô tế bào tương thích với Joon.

Kỳ nghỉ hè của gia đình Joon đã bắt đầu từ một vài ngày nay. Họ sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình ở gần Poitiers (vùng L’Isle Jourdain) vào sáng mai. Bạn bè và anh trai của Joon đã sửa sang nhà cửa để sẵn sàng đón em về ngôi nhà thân yêu của mình. Joon rất mong ngóng được trở về nhà vì em đã phải xa ngôi nhà của gia đình từ tháng 4 vừa qua.

Joon cũng vừa nhận được một tin vui từ trường đại học của em: tháng 9 tới, Joon sẽ được thi những môn học mà em không thể thi vào tháng 6 vừa qua. Chính vì  vậy, Joon dành thời gian rảnh của mình để học và chuẩn bị cho kỳ thi này…!