Category Archives: Updates about Joon

Dự kiến ngày cấy ghép vào tháng 12

Hôm nay, Joon vừa làm một xét nghiệm mới về tuỷ sống tại bệnh viện Genève. Đây là một trong những xét nghiệm quan trọng để đánh giá hiệu quả điều trị. Những kết quả cuối cùng này rất quan trọng vì chu trình hoá trị đã bước vào giai đoạn cuối. Chúng mang tính quyết định cho những bước tiếp theo trong quá trình hồi phục của Joon.

Cuộc kiểm tra cuối cùng này có hơi chậm hơn một chút so với dự kiến, vì vậy việc cấy ghép tuỷ sẽ được dời sang tháng 12. Tuy nhiên, theo những thông tin chúng tôi nhận được từ bệnh viện thì việc tìm ra người cho tặng tế bào gốc tương thích đã có một số triển vọng.

Đội ngũ bác sĩ vẫn đang tìm kiếm một người cho có tế bào gốc tương ứng với các mô tế bào của Joon, đặc biệt là với các mô kháng nguyên bạch cầu (HLA). Sự đồng nhất HLA cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của việc cấy ghép tế bào gốc vì những lý do sau đây:

  • Thúc đẩy quá trình cấy ghép. Quá trình này được thực hiện khi tế bào của người cho tặng bắt đầu phát triển và sản sinh ra những tế bào máu mới.
  • Giảm thiểu rủi ro với những biến chứng phát sinh sau khi cấy ghép ví dụ như phản ứng của người nhận chống lại sự cấy ghép (GVHD). GVHD xảy ra khi những tế bào miễn dịch từ tuỷ hoặc từ dây rốn của người cho tấn công cơ thể của người nhận.

Hiện nay, có một số khả năng tìm được người cho tế bào gốc trong hệ thống đăng ký quốc tế. Chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn ngay sau khi nhận được những thông tin cụ thể.

Cùng thời gian này, Joon vẫn ở nhà cùng bố mẹ của em. Joon đã có thể đến trường mỗi tuần một lần nhưng với điều kiện phải hết sức thận trọng.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ chúng tôi để tìm được người cho tặng tế bào gốc cho Joon. Rất mong các bạn tiếp tục quảng bá cho sự quan trọng của việc cho tặng tế bào gốc! Thêm người đăng ký có thể sẽ làm nên một sự khác biệt cho cuộc sống của Joon và của tất cả những bệnh nhân máu trắng, những người đang từng ngày mong đợi tìm ra được một người cho tặng có tế bào gốc tương thích.

Transplant now scheduled for December

Joon went through another bone marrow examination today at the Geneva Hospital. They are conducted at regular intervals to assess the effectiveness of the treatment. These last results, to be available in 10 days or so, are extremely important as the chemotherapy cycles have now come to an end, and they shall determine the next steps for Joon’s recovery.

There has been some delay to conduct this last examination, and it did impact the schedule for the transplant, which is now planned for December. However, the prospect of finding a matching donor looks promising according to the hospital.

The medical team has been looking for a donor who matches Joon’s tissue type, specifically her human leukocyte antigen (HLA) tissue type. A close HLA match is important for successful blood stem stell transplantation because:

  • it promotes engraftment. Engraftment is when the donated cells start to grow and make new blood cells.
  • it reduces the risk of a post-transplant complication called graft-versus-host disease (GVHD). GVHD occurs when the immune cells from the donated marrow or cord blood (the graft) attack your body (the host).

There are possible leads in the international donor registries that need further confirmation. We shall know more in the coming weeks.

In the meantime, Joon is at home with her parents. She has been allowed to attend classes at her university, of course with many precautions . She does that once a week for selective courses only.

Thanks to all of you for helping us to find a matching donor for Joon. Please continue to spread the word on the importance of bone marrow/stem cell donation! Every new registration can make a difference for Joon and all other patients looking for a matching donor.